Security Manager

Ort: Stockholm


har det övergripande ansvaret för hantering och övervakning av funktioner och aktiviteter inom säkerhetsverksamheten. SEC utses av Accountable Manager (AM), är den nominerade personen (NP) för säkerhet och accepteras av Svenska luftfartsmyndigheten (SCAA). SEC är en del av ledningen.

Ansvarsområden

The Security Manager (SEC) är ansvarig för följande:

Kvalifikationer

SEC ska ha kunskapsnivå och förståelse för säkerhetsoperationer och rätt inställning till regler säkerhetshantering.
SEC ska ha följande kvalifikationer/egenskaper:

Skyldigheter och ansvar


Ansök