Nominated Person Ground Operations

Ort: Stockholm


Nominated Person Ground Operations (NPGO) har det övergripande ansvaret för ledning och övervakning av funktioner och aktiviteter inom ramen för mark- och lasthanteringsverksamhet. NPGO utses av Accountable Manager (AM) och är den nominerade personen för Ground and Cargo Handling Operations ansvar och accepteras av Luftfartsverket (SCAA). NPGO är en del av ledningen.

Ansvarsområden

Nominated Person Ground Operations (NPGO) ansvarar för följande:

Kvalifikationer

NPGO ska ha följande kvalifikationer/egenskaper:

Skyldigheter och ansvar


Ansök