Compliance Monitoring Manager

Ort: Stockholm


Compliance Monitoring Manager (CMM) utses av Accountable Manager (AM) och är den nominerade personen (NP) som ansvarar för Compliance Monitoring Management och accepteras av Luftfartsverket (SCAA). CMM är en del av ledningen.

CMM rapporterar direkt till Accountable Manager (AM) och har tillgång till alla områden inom organisationen och alla avtalade organisationer.

Ansvarsområden

The Compliance Monitoring Manager (CMM) ansvarar för följande:

Kvalifikationer

CMM ska ha följande kvalifikationer/egenskaper:

Skyldigheter och ansvar


Ansök