Status:

Den fortsatta osäkerheten i samhället och kring resandet i synnerhet har föranlett att vi valt att skjuta upp vår ansökan om drifttillstånd.

Vi kommer fortsatt att bevaka marknaden för att stå redo när efterfrågan kommer tillbaka.

Made in Sweden
Nordic Airways
a new airline for a new era